42b Đường Mã Mây
Hà Nội , Việt Nam

Điện Thoại: 043 266 8081

Giờ Mở Cửa

Thứ 2 - Thứ 6 : 11 giờ sáng - Nửa đêm

Thứ 7 : 10 giờ sáng - Nửa đêm

Chủ Nhật: 10 giờ sáng - 11 giờ tối